Sist oppdatert:

12.09.2023

Copyright © 2006
All Rights Reserved.

Osterfjorden motorsykkelklubb

 

                        

                   STYRE 2023

      

         Formann : Åge Hauge  93087086 haugianar@yahoo.no 

        Nestformann Jan Oppedal 90048371 joppeda@online.no 

   Kasserar: Kristi Juvik Nybø 90577080 kristi.juvik.nybo@outlook.com    
  

   Sekretær: Berit H. Kongestøl 41323220 berit.kongestol@gmail.com
  
   Turleder : Kjell Ove Thorseth
 41551614 holland330@hotmail.com


   For innmelding i klubben, eller feil i medlemslista kontakt med kasserar: Kristi Juvik Nybø 90577080

                                    Medlemskontingenten er for tida kr. 200.- for enkelt - medlem  og  kr. 300.- for par.